• Bir gruba bağlı değişik yerlerde bulunan otellerde girilen, Müşteri, Acenta ve Şirket profil bilgileri, Doluluk durumları, ve bu doluluklara göre oluşan gelir bilgilerinin, grubun merkezinde online olarak birleştirilmesi ve birleştirilen bu bilgilerin analiz edilerek yöneticilere rapor halinde sunulması, Zincir oteller için vazgeçilmez bir zorunluluk haline gelmiştir.

     

    Enterprise Chain Management Tüm otel bilgileri tek panelde...
  • Odeon’un Enterprise modülü sayesinde, Otellerde girilen Profil bilgileri, Doluluk oranları ve Gelir bilgileri Grubun merkezinde toplanır.

    Toplanan bu bilgiler geçmişe dönük gerçekleşmiş, ileriye dönük olarakta tahmini raporlar ve analizler haline getirilerek, Değer, Oran ve Grafiksel olarak yöneticilere sunulur.

    Bu merkezi konsolidasyon işlemi Grubun isteğine göre Online yada Ofline olarak gerçekleşebilir.