• İş Yönetimi, kurumsal ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen her otelin kullanması gereken bir modüldür. Birden fazla departmanın eşgüdümlü bir şekilde işlerini yapabilmeleri için mutlaka bir iş akışı yaklaşımı olması gerekir. Görev ve sorumluluk karmaşası yaşamamak, işlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak, takip etmek, iş verimini artırmak, performans değerlendirmeleri yaparak iş proseslerini devamlı bir şekilde iyileştirebilmek için bir araca ihtiyaç vardır.

   

  Tüm arızalar kayıt altında . . .
 • Odeon, otel çalışanları arasındaki iletişim ve iş paylaşımı kolaylaştırabilmek için "Task Management" modülünü geliştirmiştir.

  Önbüro modülü içindeki "misafir memnuniyetini" artırmaya yönelik tüm kritik fonksiyonlar ile birlikte çalıştığı için programın ayrılmaz bir parçasıdır.

   

  Çalışanlarınızın performanslarını ölçün . . .
 • Ana menü üzerinde kullanıcı İş emri (Task),

  İş emrinin bekliyor – atanmış - tamamlanmış gibi son durumunu (Status),

  Önem derecesini (Priority),

  Oda numarasını (Room),

  İşin tamamlanması gereken tarihi (Due On),

  Başlama tarihini (Start Date),

  Kapatılış tarihini (Closed Date),

  Atanan departmanı (Assign Dep.) ve Atanan kişiyi( Assign Staff) sorgulayarak arama yapabilir.